Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
»   GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie

Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacyjne »
Gramatyka angielska

Gramatyka angielska


Klikając odpowiedni odsyłacz, przeniesiesz się na strony prezentujące najważniejsze zagadnienia związane z gramatyką angielską. Zagadnienia te omówione są dość obszernie i w większości wypadków wykraczają poza wymagania egzaminacyjne na poziomie podstawowym.


Gramatyka angielska to temat bardzo rozległy. Jeżeli zamierzasz przystąpić do matury z języka angielskiego jedynie na poziomie podstawowym, sprawdź na stronie Informacje ogólne w dziale Matura, które zagadnienia gramatyczne obowiązują na tym poziomie.

Osoby przystępujące do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zachęcamy do regularnego odwied- zania strony Struktury leksykalno-gramatyczne.


Zagadnienia gramatyczne, które są szczególnie przydatne w kontekście poszczególnych typów zadań obowiązujących na maturze, omawiamy w naszych opracowaniach poświęco- nych strategiom egzaminacyjnym ».


matura 2012 angielski

     nowa matura nowa matura z angielskiego  Czasy angielskie »
       Czasowniki modalne »
     nowa matura nowa matura z angielskiego  Strona bierna »
     nowa matura nowa matura z angielskiego  Mowa zależna »
     nowa matura nowa matura z angielskiego  Okresy warunkowe »
     nowa matura nowa matura z angielskiego  Przymiotnik »
     nowa matura nowa matura z angielskiego  Przedimek the »
     nowa matura nowa matura z angielskiego  Określniki »
     nowa matura nowa matura z angielskiego  Wyrażenia »
     nowa matura nowa matura z angielskiego  Inne zagadnienia »
Gramatyka angielska
Matura - Strategie egzaminacyjne
 Listening & Reading Exercises  | Egzaminy próbne online
Gramatyka angielska

© Maturahelp, 2010 - 2012