Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
        Teksty użytkowe
        Rozum. tekstu czytanego
»      Rozum. ze słuchu

     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie

Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacyjne »
Gramatyka angielska

Matura z języka angielskiego


Poziom podstawowy
Rozumienie ze słuchu

Zapoznaj się z opracowaniem, w którym znajdziesz garść wskazówek dotyczących zadań maturalnych sprawdza- jących umiejętność rozumienia ze słuchu.

Spis treści

1. Wstęp
2. Przebieg egzaminu
3. Liczba i długość nagrań
4. Rodzaje tekstów
5. Typy zadań
6. Wymagania egzaminacyjne
7. Punktacja
8. Specyfika zadań - wskazówki
9. Podsumowanie

Ćwiczenia gramatyczne