Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
»   Egzamin pisemny
     - Poziom podstawowy
     - Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie
Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacyjne »
Gramatyka angielska

Matura z języka angielskiego
Egzamin pisemny


Na stronach poświęconych części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego znajdziesz omówienie aktualnego formatu egzaminu, wyjaśnianie kryteriów oceniania, oraz opracowania dotyczące poszczególnych typów zadań obowiązujących na egzaminie pisemnym.

Klikając wybrany odsyłacz, przeniesiesz się na strony z materiałami omawiającymi zadania obowiązujące na danym poziomie.

Zachęcamy także do zapoznania się z pakietem opracowań "Strategie egzaminacyjne". W opracowaniach tych znajdziecie techniki znacznie ułatwiające realizację zadań egzaminacyjnych, w tym także obowiązujących na egzaminie pisemnym. Osoboy, które chciałyby sprawdzić swoje przygotowanie do matury, mają możliwość podejścia do egzaminu próbnego online.

Nowa matura ustna

    matura, angielski Egzamin pisemny
       poziom podstawowy


Angielski dla maturzystów Teksty użytkowe »
Angielski dla maturzystów Rozumienie tekstu »
Angielski dla maturzystów Rozum. ze słuchu »

    matura, angielski Egzamin pisemny
       poziom rozszerzony


Angielski dla maturzystów Rozumienie tekstu »
Angielski dla maturzystów Rozum. ze słuchu »
Angielski dla maturzystów Wypowiedź pisemna »
Angielski dla maturzystów Struktury leksykalno-
       gramatyczne »
Gramatyka angielska
Matura - Strategie egzaminacyjne
 Listening & Reading Exercises  | Egzaminy próbne online
Gramatyka angielska

© Maturahelp, 2010 - 2012