Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
»   Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie

Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacyjne »
Gramatyka angielska

Gramatyka angielska


Czasowniki modalne


Czasowniki modalne zaliczamy do grupy czasowników specjalnych, które występują bez operatora. Jednak w odróżnieniu od innych czasowników specjalnych (na przykład be, czy have), posiadają taką samą formę bez względu na osobę. Dodatkowo, nie występują w formie bezokolicznika (z to), ani gerund (-ing).

MAY/MIGHT

Zapoznaj się z omówieniem czasowników modalnych may i might. Po zapoznaniu się z materiałem odnośnie poszczególnych czasowników modalnych, przejdź do stro- ny z ich zestawieniem. [Zestawienie »]Ćwiczenia gramatyczne