Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
»   Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie


     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     MATURA
Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Test Your English »   
Gramatyka angielska
Strona bierna
Konstrukcja sb is said
Somebody is said to ... - O kimś mówi się, że ... to konstrukcja w stronie biernej. W konstrukcji tej możemy używać zarówno czasowników przechodnich jak i nieprzechodnich, które w klasycznej stronie biernej nie występują.

W zależności od czasu konstrukcja przybiera różne warianty, przy czym możemy w niej zaznaczyć także aspekt trwający czasownika:

a) Present Continuous, Future Continuous

Peter is going to Poznań tomorrow morning.
Peter is said to be going to Poznań tomorrow morning.
Peter will be reading a book tomorrow morning.
Peter is said to be reading a book tomowrrow morning.

b) Simple Present i Simple Future

Peter goes to Poznań every Monday.
Peter is said to go to Poznań every Monday.
Peter will read this book tomorrow.
Peter is said to read this book tomorrow.

c) Present Perfect, Simple Past, Past Perfect

Peter went to Poznań last Monday.
Peter is said to have gone to Poznań last Monday.
Peter has read that book.
Peter is said to have read that book.
Before she got home, Peter had left.
Peter is said to have left before she got home.

d) Past Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous

Peter was going to Poznań yesterday at 5.00.
Peter is said to have been going to Poznań yesterday at 5.00.
Peter's been reading this book since 5.00.
Peter is said to have been reading this book since 5.00.
Peter had been reading for two hours when she got home.
Peter is said to have been reading for two hours when she got home.

Inne czasowniki (oprócz say) występujące najczęściej w tej konstrukcji, to : assume, believe, consider, know, think, understand, suppose. Na przykład:

Robert is known to read a lot. - O Robercie wiadomo, że sporo czyta.

Znając konstrukcję sb is said oraz it is said, zdanie 'He has done it' możemy przekształcić następująco:

It has been done (by him).
It is said that he has done it.
He is said to have done it.

Angielski dla maturzystów matura, angielski it is said
Angielski dla maturzystów matura, angielski have/get sth done
Angielski dla maturzystów matura, angielski powrót do strony biernej

Gramatyka angielska
Matura - Strategie egzaminacyjne
 Listening & Reading Exercises  | Egzaminy próbne online
Gramatyka angielska

© Maturahelp, 2010-2012