Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
        Okres 0
        Okres I
        Okres II
        Okres III
»      Okres II/III
        Okres III/II
        Zestawienie
        Ćwiczenia

     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie

Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacjne »
Gramatyka angielska


Okresy warunkowe
Okres warunkowy mieszany II/III
Okres warunkowy mieszny II/III to połączenie drugiego i trzeciego okresu warunkowego. W zdaniach tego typu mówimy o tym, że gdyby obecna sytuacja była inna (II okres), to w przeszłości miałby miejsce jakiś skutek (III okres). W zdaniu podrzędnym (po spójniku) występuje czas charakterystyczny dla zdania podrzędnego w II okr. warunkowym, czyli Simple Past, a w zdaniu nadrzędnym, czas typowy dla zdania nadrzędnego w III okr. warunkowym, czyli Future Perfect in the Past.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Gdybym nie był żonaty, pojechałbym a zeszłym roku z kolegami do Afryki.

W zdaniu tym mówimy o tym, że gdyby sytuacja gene- ralnie była inna niż jest obecnie (gdybym nie był żonaty), to w przeszłości doszłoby do realizacji określonego skutku (pojechałbym do Afryki w zeszłym roku).

If I weren't married, I would have gone with my friends
to Africa last year.

W zdaniu tym nie mówimy o tym, że gdybym w zeszłym roku nie był żonaty, to wówczas pojechałbym do Afryki, gdyż takie zdanie wyrazilibyśmy klasycznym III okresem warunkowym. Spójrzmy na inne przykłady.

Gdybym potrafił mówić po niemiecku, mógłbym dostać w zeszłym roku interesującą pracę.
If I could speak German, I could have got an interesting job last year.

Gdybyś znał mnie lepiej, nie powiedziałbyś tego wczoraj.
If you knew me better, you wouldn't have said that yesterday.

Jak łatwo zauważyć, z polskiego zdania wyrwanego z kontekstu trudno domyślić się, czy mówiący "gdyba" sobie na temat teraźniejszości, czy przeszłości. Kwestia ta omówiona jest dokładnie na stronie
ZESTAWIENIE OKRESÓW WARUNKOWYCH
Gramatyka angielska
Matura - Strategie egzaminacyjne
 Listening & Reading Exercises  | Egzaminy próbne online
Gramatyka angielska

© Maturahelp, 2010-2012