Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
        Okres 0
        Okres I
        Okres II
        Okres III
        Okres II/III
»      Okres III/II
        Zestawienie
        Ćwiczenia

     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie

Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacyjne »
Gramatyka angielska


Okresy warunkowe
Okres warunkowy mieszany III/II
Okres warunkowy mieszany III/II to połączenie trzeciego i drugiego okresu warunkowego. W zdaniach tego typu mówimy o tym, że gdyby w przeszłości zrealizowany został pewien warunek (III okres), to obecnie sytuacja byłaby inna niż jest (II okres). W zdaniu podrzędnym (po spójniku) występuje czas charakterystyczny dla zdania podrzędnego w III okr. warunkowym, czyli Past Perfect, a w zdaniu nadrzędnym, czas typowy dla zdania nadrzędnego w II okr. warunkowym, czyli Future in the Past (would + czasownik w formie podstawowej).

Przyjrzyjmy się kilku przykładom:


Gdybyśmy nie spotkali się w zeszłym roku, nie miałbym teraz kłopotów.
If we hadn't met last year, I wouldn't have problems now.

Nie musiałbym z nim rozmawiać, gdybyś wczoraj powiedział mu o naszych planach.
I wouldn't have to talk to him if you had told him about our plans yesterday.

Gdybym przyjął tę pracę, mógłbym zarabiać teraz dużo więcej.
If I had taken the job, I could earn much more now.


Jak łatwo zauważyć, z polskiego zdania wyrwanego z kontekstu trudno czasami domyślić się, czy mówiący "gdyba" sobie na temat teraźniejszości, czy przyszłości. Kwestia ta omówiona jest dokładnie na stronie


ZESTAWIENIE OKRESÓW WARUNKOWYCH
.Gramatyka angielska
Matura - Strategie egzaminacyjne
 Listening & Reading Exercises  | Egzaminy próbne online
Gramatyka angielska

© Maturahelp, 2010-2012