Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
        Okres 0
        Okres I
        Okres II
        Okres III
        Okres II/III
        Okres III/II
        Zestawienie
»      Ćwiczenia

     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
        Okres 0
        Okres I
        Okres II
        Okres III
        Okres II/III
        Okres III/II
        Zestawienie
»      Ćwiczenia

     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia


Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacyjne »
Gramatyka angielska


Okresy warunkowe - ćwiczenia


I. Czasowniki w nawiasach podaj w formie właściwej dla danego
    okresu warunkowego.


    Na przykład:
    If I (be) you, I'd go there. - If I were you, I'd go there.          Zadanie I

    1. What (you, do) if he comes tomorrow?
Odp. »
    2. If she ( be) you, she would take the job.
Odp. »
    3. If (he, come), you wouldn't have been so lonely.
Odp. »
    4. She might have had fewer problems if she (work) harder.
Odp. »
    5. If you do what I'm asking for, I (may, talk) to her.
Odp. »
    6. If she comes, (not, tell) Peter about that.
Odp. »
    7. Don't move or I (kill) you!
Odp. »
    8. I (may, come) to your party if there were more people there.
Odp. »
    9. If she (not, be) so lazy, she'd have better marks at school.
Odp. »
    10. If you (not, drive) so fast, the accident wouldn't
         have happened.
Odp. »II. Przetłumacz poniższe zdania na język angielski.          Zadanie II

    1. Jeśli nie wiesz co robić, zapytaj przyjaciela.
Odp. »
    2. Na jej miejscu nie rozmawiałbym z nim więcej.
Odp. »
    3. Gdybym nie wyszła za niego, nie miałabym teraz kłopotów.
Odp. »
    4. Jeśli go spotkałeś, powinieneś był mi to powiedzieć.
Odp. »
    5. Gdyby przyjęła wtedy tę pracę, zarabiałaby teraz dużo więcej.
Odp. »
    6. Co mu kupisz, jeśli będziesz miał pieniądze?
Odp. »
    7. Gdybym potrafił szybciej biegać, wygrałbym wtedy te zawody.
Odp. »
    8. Gdyby mnie poprosił, zgodziłbym się.
Odp. »
    9. Nie pójdę tam, chyba że mi pozwolisz to zrobić.
Odp. »
    10. Jeśli ceny rosną, ludzie przestają kupować.
Odp. »III. Przetłumacz poniższe zdania na język polski i określ typ okresu
      warunkowego.          Zadanie III

    1. If she could have seen him, she might have said hello.
Odp. »
    2. Should you be interested in my offer, please contact me
        as soon as possible.
Odp. »
    3. If she's been waiting for two hours, she can wait another two
        minutes.
Odp. »
    4. What if he'd come?
Odp. »
    5. If you'd listened to me, there wouldn't be any problems.
Odp. »

Gramatyka angielska
Matura - Strategie egzaminacyjne
 Listening & Reading Exercises  | Egzaminy próbne online
Gramatyka angielska

© Maturahelp, 2010-2012