Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

»   Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

      Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie


     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

»   Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

      Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie


     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
     Okresy warunkowe
     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

»   Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

      Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie


Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacyjne »
Gramatyka angielska


Wish/if only


Angielski dla maturzystówmatura, angielski Wish + bezokolicznik

Czasownik wish możemy stosować do wyrażania prag- nień czy życzeń, podobnie jak czsownik want. Wish nadaje takim wypowiedziom (ustnym lub pisemnym) zdecydowanie formalny charakter:

     I wish to apply for this position.
     Chciałbym/Pragnę ubiegać się o to stanowisko.

     I wish to make a complaint.
     Chciałbym złożyć skargę.


Angielski dla maturzystówmatura, angielski Wish + rzeczownik

Czasownik wish możemy stosować, by życzyć komuś czegoś. W tego typu konstrukcjach używa się tylko rzeczowników:

     We wish you a Merry Christmas!
     Życzymy ci Wesołych Świąt!

     I wish you all the best in your new job.
     Życzę ci wszystkiego co najlepsze w nowej pracy.

Należy zapamiętać, by w życzeniach, w których pojawiają się czasowniki, używać hope, a nie wish:

     I wish you a safe and pleasant journey.
     I hope you have a safe and pleasant journey.


Angielski dla maturzystówmatura, angielski Wish/If only + Past Perfect (Continuous)

Czasownik wish lub wyrażenie if only z czasem Past Perfect (lub Past Perfect Continuous) stosujemy, by wyrazić nasz żal, że jakaś przeszła sytuacja wyglądała tak, a nie inaczej. Na przykład:

     I wish (that) he had visited his sister when he was in Poland.
     Szkoda, że nie odwiedził swojej siostry, kiedy był w Polsce.
     (Chciałbym, żeby wtedy ją odwiedził.)

Zamiast wish, możemy stosować konstrukcję if only:

     If only he had visited his sister when he was in Poland.
     Gdyby tylko odwiedził swoją siostrę, kiedy był w Polsce.

Oto kilka zdań przedstawiających przeszłą sytuację (lub czynność) i odpowiadające im zdania z wish (zamiast wish możemy oczywiście użyć if only):

     I've eaten too much.
     I wish I hadn't eaten so much.

     He didn't come.
     I wish he had come.

     He was driving too fast.
     I wish he hadn't been driving so fast.

Wyrażając żal, że ktoś nie mógł czegoś zrobić w przeszłości, używamy konstrukcji could have + past participle:

     I wish you could have been there.
     Szkoda, że nie mogłeś tam być.


Angielski dla maturzystówmatura, angielski Wish/If only + Past Simple/Past Continuous

Czasownik wish lub wyrażenie if only z czasem Past Simple (lub Past Continuous) stosujemy, by wyrazić nasz żal z powodu obecnej lub przyszłej sytuacji (albo czynności), czy też wyrazić pragnienie, by sytuacja ta wyglądała inaczej. Na przykład:

     I wish I spoke Italian.
     Szkoda, że nie mówię po włosku. / Chciałbym mówić po włosku.

     She wishes that she was slimmer.
     Żałuje, że nie jest szczuplejsza./ Chciałaby być szczuplejsza.

     If only you were here.
     Gdybyś tylko tu był(a).

     I wish it was Saturday tomorrow. (przyszłość)
     Chciałbym, żeby jutro była sobota.

     I wish I was lying on a beach now.
     Szkoda, że nie leżę teraz na plaży./ Chciałbym leżeć teraz na plaży.

     I wish you weren't leaving tomorrow. (przyszłość)
     Chciałbym, żebyś jutro nie wyjeżdżał. / Szkoda, że jutro wyjeżdżasz.

Oto kilka zdań przedstawiających obecną lub przyszłą sytuację (albo czynność) i odpo- wiadające im zdania z wish (zamiast wish możemy oczywiście użyć if only):

     I don't have a big house.
     I wish I had a big house.

     I can't swim.
     I wish I could swim.

     He's working very hard now.
     He wishes he was sitting in a pub now.

     She's flying to NYC next week.
     I wish she wasn't flying to NYC next week.

     She is not here.
     I wish she was/were here.

W przypadku czasownika be, dla wszystkich osób możemy stosować formę were, nadaje ona jednak wypowiedzi bardziej formalny charakter.


Angielski dla maturzystówmatura, angielski Wish/If only + would

Czasownik wish lub wyrażenie if only z would stosujemy w zasadzie w dwóch wypadkach. Pierwszy to pragnienie zmiany obecnej sytuacji, która nas drażni, irytuje. Odnosi się to przede wszystkim do czyjegoś zachowania lub do zjawsk atmosferycznych, które w takich wypadkach personifikujemy:

     She keeps shouting at me. (Ciągle na mnie wrzeszczy. [Denerwije mnie to.])
     I wish she would stop shouting at me. (Chciałbym, żeby przestała na mnie krzyczeć.)

     You smoke too much. (Za dużo palisz. [Denerwuje mnie to.])
     I wish you would stop smoking so much. (Chciałbym, żebyś przestał tyle palić.)

Jak widać, osoba, po której oczekujemy zmiany, jest w stanie tej zmiany dokonać. Czasami jednak personifikujemy pewne zjawska, nadając im moc dokonywania zmiany, o której mowa. Jest to emfatyczne użycie wish/if only + would:

     I wish it would stop raining so we could go for a walk.
     Chciałbym, aby przestało padać, żebyśmy mogli pójść na spacer.
     (Irytuje mnie sytuacja, że nadal pada i nie mogę się już doczekać wyjścia na spacer.)

     If only the sun would come out so we could admire the scenery.
     Gdyby tylko wzeszło słońce, byśmy mogli podziwiać krajobraz.
     (Irytuje mnie, że słońce jeszcze nie wschodzi i nie możemy podziwiać krajobrazu.)


Drugi przypadek użycia wish/if only z would to sytuacja, w której would powstaje z przekształcenia will jako czasownika modalnego wyrażającego chęć, ochotę (a nie operatora czasu Future).

     He won't come.
     I wish he would come. (Szkoda, że nie ma ochoty przyjść.)

     She won't help us.
     I wish she would help us. (Szkoda, że nie chce nam pomóc.)Zapamiętaj

Z would dużo częściej używany jest czasownik wish niż konstrukcja if only.

Z wish/if only + would nie stosujemy czasowników wyrażających stany (I wish he would be stronger. [X])

Nie można stosować konstrukcji z would, jeśli w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym występuje ta sama osoba (I wish I would...[X], We wish we would...[X], He wishes he would...[X]) oraz I wish we would.... [X]

Zmiana, o której mowa, może być mało prawdopodobna, ale musi być możliwa.

Gramatyka angielska
Matura - Strategie egzaminacyjne
 Listening & Reading Exercises  | Egzaminy próbne online
Gramatyka angielska

© Maturahelp, 2010-2012