Matura - kursy online

     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
        Następstwo czasów
        Zdania twierdzące i
        przeczące

        Zdania pytające
        Tryb rozkazujący
        Propozycje
        Zd. wykrzyknikowe
        Przeprosiny i
        podziękowania

        Cz. wprowadzające
        Czasowniki modalne
»      Ćwiczenia

     Okresy warunkowe
     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia

     MATURA
     Informacje ogólne
     Egzamin ustny
     Egzamin pisemny
     Poziom podstawowy
     Poziom rozszerzony
     Listening & Reading Exercises
     Egzaminy próbne
     Arkusze egzaminacyjne
     Statystyki maturalne

     Strategie egzaminacyjne

     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie


     Strona główna
     Mapa portalu
     GRAMATYKA
     Czasy angielskie
     Czasowniki modalne
     Strona bierna
     Mowa zależna
        Następstwo czasów
        Zdania twierdzące i
        przeczące

        Zdania pytające
        Tryb rozkazujący
        Propozycje
        Zd. wykrzyknikowe
        Przeprosiny i
        podziękowania

        Cz. wprowadzające
        Czasowniki modalne
»      Ćwiczenia

     Okresy warunkowe
     Stop. przymiotników
     Przedimek "the"
     Określniki
     Wyrażenia

     Inne zagadnienia

     MATURA
     Kontakt
     Autorzy
     Prawa autorskie

Gramatyka angielska
Matura - Gramatyka angielska
Matura z angielskiego
Strategie egzaminacyjne »
Gramatyka angielska


Mowa zależna - ćwiczenia

I. Przekształć poniższe zdania z mowy niezależnej na zależną. W odpowiedziach nie
    uwzględnino pozostawienia czasu Past Simple (Continuous) bez zmian.

    Na przykład:
    'She left yesterday', said Robert. - Robert said that she had left the previous day.          Zadanie I

    1. 'I will be seeing my doctor tomorrow', said Tom.
Odp. »
    2. 'You should visit us more often', said Mary.
Odp. »
    3. 'I broke my leg while I was playing against Barcelona',
         the player said.
Odp. »
    4. 'We enjoyed the play very much', the children said.
Odp. »
    5. 'We had known each other for one year before we got
         married', said Tom and Julia.
Odp. »
    6. 'I have no idea where to look for it', said Brian.
Odp. »
    7. 'When and where do they arrive?' asked Tom.
Odp. »
    8. 'Will they have completed that by next Monday?' said Robert.
Odp. »
    9. 'How long has your father been here ?' he said.
Odp. »
    10. 'Why won't John accompany you? he wanted to know.
Odp. »
    11. 'Is he arriving on Monday or Tuesday?' Mary said to me.
Odp. »
    12. 'Remember to buy the tickets', said Robert.
Odp. »
    13. 'I didn't mean to do it! said Paul.
Odp. »
    14. 'Leave it here and go away !' the boss said.
Odp. »
    15. 'Don't touch it, please', said Rebeca.
Odp. »
    16. 'Go away ! If you stay here, I will call the police!' the woman
         said.
Odp. »
    17. 'What a lovely dog !' exclaimed Susan.
Odp. »
    18. 'What about going shopping ?' Mary said.
Odp. »
    19. 'Thank you for reminding me about the meeting',
         the manager said to Robert.
Odp. »
    20. 'Let's meet here tomorrow at five', Robert said.
Odp. »
    21. 'I will be able to see you next Thursday', said Mary.
Odp. »
    22. 'If I were you, I wouldn't trust her', said Robert.
Odp. »
    23. 'Please don't leave the basket here', she said.
Odp. »
    24. 'Who told you about that?' she asked.
Odp. »
    25. 'I know you saw me last week', said Robert.
Odp. »
    26. 'He had to do it last week', said Mary.
Odp. »
    27. 'Shall I take the dog for a walk?' Susan asked me.
Odp. »
    28. 'You must be a good boy', my father said.
Odp. »
    29. 'She knows Peter, does she?, Mary said.
Odp. »
    30. 'Can she swim', asked Bob.
Odp. »
    31. 'You must go there now ' said Dorothy.
Odp. »
    32. 'My mother used to smoke thirty cigarettes a day', said Mary.
Odp. »

II. Przetłumacz poniższe zdania.          Zadanie II

    1. Mama spytała ją, co jadła na śniadanie.
Odp. »
    2. Martin poprosił nas, abyśmy tego nie dotykali.
Odp. »
    3. Robert powiedział, że zrobi to w poniedziałek.
Odp. »
    4. Zapytał, kto zbudował ten dom.
Odp. »
    5. Mary chciała wiedzieć, dokąd idę.
Odp. »
    6. Zapytała, co bym zrobił na jej miejscu.
Odp. »
    7. Robert zaproponował pójście na spacer.
Odp. »
    8. Mary była pewna, że widziała mnie już wcześniej.
Odp. »
    9. Robert przeprosił nas, że nie wziął udziału w spotkaniu.
Odp. »
    10. Peter powiedział, że Robert musi być chory.
Odp. »
Gramatyka angielska
Matura - Strategie egzaminacyjne
 Listening & Reading Exercises  | Egzaminy próbne online
Gramatyka angielska

© Maturahelp, 2010-2012